Vi bygger med en massiv trästomme i KL-trä

Stommen i våra hus är i sin konstruktion lika enkel som genialisk. De prefabricerade massiva skivorna av KL-trä består av flera lager brädor som limmas korsvis mot varandra. Resultatet är ett massivt skivelement som är både starkt och styvt i förhållande till sin låga vikt.

Genom sin styrka och formstabilitet inbjuder KL-trä till flexibla arkitektoniska lösningar, och tack vare en mycket precis CNC-bearbetning kan mycket förberedas redan hos tillverkaren vilket i sin tur sparar tid på byggarbetsplatsen. Att bygga med KL-trä innebär ett helt nytt tänk där man får total kontroll över projektet, från idé till färdigställande. Logistik, leverans och installation planeras i förväg, vilket resulterar i färre beslut och därmed färre fel. Snabb stomresning och färdiga ytskikt på insidan innebär dessutom korta byggtider vilket sparar kostnader och oro för dåligt väder under byggtiden.

Byggmaterial med historia

Det historiska timmerhuset har mycket gemensamt med våra moderna hus med stomme av korslimmat trä, KL-trä. De delar samma tradition av träanvändande och drar nytta av materialets många goda egenskaper som formstyrka och bärighet.

KL-trä

Fördelar med KL-trä
 • Framställs ur förnyelsebar råvara och tillverkas i energisnål process
 • Hygroskopiska (fuktbuffrande) egenskaper.
 • Rationellt och effektivt montage med stora och stabila element som förkortar byggtiderna
 • ”Trög” stomme som ackumulerar värme och kyla.
 • Tät stomme utan tätskikt/plastfolie.
 • Bra bullerskydd.
 • Estetiska lösningar med synligt trä – trivsam känsla inomhus.
 • Exakt kapning i fabriksmiljö ger stor precision.

Träfiberisolering

Genom att använda Träfiberisolering hjälper du till att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Isolermaterialet tillverkas av råvara från hållbart skogsbruk och det är till 100% återvinningsbart. Alla hus måste förr eller senare renoveras, och då är detta en viktig komponent. Det naturliga materialet bidrar dessutom till ett hälsosamt inomhusklimat och kan hanteras utan att orsaka utslag eller eksem. Träfiberisolering har normalt lambda-värde (ƛ 0,038) men hög värmelagringskapacitet, dubbelt så hög som “vanlig” mineralisolering. Det gör att vi erhåller en mer stabil inomhustemperatur när det är temperatursvängningar ute (ex dag/natt).

Träfiberisolering har dessutom en unik förmåga att transportera fukt.  Där normal isolering kan lagra ca 2% fuktighet, kan träfiberisolering lagra hela 20%. Detta är speciellt fördelaktigt när man bygger tjockare väggar där risken för kondens blir större. Konstruktioner som ”andas” utan fungerande ångspärr har visat sig ha en positiv inverkan på inomhusklimatet. I dessa konstruktioner är det en fördel att använda träfiberisolering på grund av sin förmåga att lagra och transportera fukt genom väggen.

Processen – från start till mål

Så här ser processen ut för att skapa ditt drömhus steg för steg, från första mötet tills inflyttning.

 • RITNING & OFFERT

  • Kundmöte
  • Skiss
  • Offert
  • Bygglovshandlingar
  • Kontrakt
 • UTFORMNING

  • Inredning
  • Belysning
  • Media
  • Trädgård
 • PROJEKTERING

  • Bygghandlingar
  • Bygg
  • VVS
  • EL
  • Vent
  • Konstruktion
 • BYGGNATION

  • Utsättning
  • Byggmöten
  • Slutbesiktning
  • Inflyttning

Med vår entreprenad hjälper vi dig att bygga ditt drömhus smidigt och tryggt.

Massiva Trähus är unika i att vi inte bara säljer huset utan också projektleder och ansvarar för bygget. Vi sköter kontakten med alla och håller i hela processen, från framtagning av handlingar till avslutande besiktning. Detta säkerställer att huset blir uppfört på rätt sätt både enligt myndigheternas, våra egna och våra kunders krav. Som kund kan du känna dig trygg med att vi tar ansvar för allt.

Samarbetspartners

Genom ett välutvecklat kontaktnät av leverantörer och underentreprenörer åtar vi oss alla uppgifter vid ett husbygge. De utvalda underentreprenörer vi samarbetar med kompletterar oss med sin specialkompetens inom sina respektive arbetsområden. Dessa är bland annat elinstallationer, plåtslageri samt VVS, ventilation och måleri. Eftersom vi har långvariga relationer med dessa partners kan vi skapa god samordning i våra byggprocesser och på så sätt undvika onödiga problem och fördröjningar.