KL-trä.

Stommen i våra hus är i sin konstruktion lika enkel som genialisk. De prefabricerade massiva skivorna av KL-trä består av flera lager brädor som limmas korsvis mot varandra. Resultatet är ett massivt skivelement som är både starkt och styvt i förhållande till sin låga vikt.

Genom sin styrka och formstabilitet inbjuder KL-trä till flexibla arkitektoniska lösningar, och tack vare en mycket precis CNC-bearbetning kan mycket förberedas redan hos tillverkaren vilket i sin tur sparar tid på byggarbetsplatsen.

Att bygga med KL-trä, eller CLT som det heter internationellt, innebär ett helt nytt tänk där man får total kontroll över projektet, från idé till färdigställande. Logistik, leverans och installation planeras i förväg, vilket resulterar i färre beslut och därmed färre fel. Snabb stomresning och färdiga ytskikt på insidan innebär dessutom korta byggtider vilket sparar kostnader och oro för dåligt väder under byggtiden.