Vårt Team.

Massiva trähus – vår passion

Formavilla | Massiva Trähus är i grund och botten ett byggföretag som har specialiserat sig på att bygga med KL-trä. Först blev vi fascinerade av materialets fördelar för oss som byggare, sedan insåg vi även att KL-trä är både hälsosamt och miljövänligt som stommaterial i framtidens bostäder. Sedan några år tillbaka bestämde vi oss för att bara bygga i trä och ser idag att det finns en stor marknad för vårt erbjudande – vår passion.

Varumärket Massiva Trähus skapades 2017. Vi vänder oss idag aktivt till byggentreprenörer/arkitekter/exploatörer som står inför uppgiften att projektera byggnation i KL-trä. Vi är fristående och kan leverera projekterade husstommar från olika KL-träfabriker. Vi har ett starkt åtagande för de projekt vi levererar och har samlat mycket praktisk erfarenhet under åren!

Vi har turen att idag ha dedikerade och skickliga medarbetare och partners med stort intresse för träkonstruktioner. Arkitekter, CADprojektörer, konstruktörer, projektledare och byggentreprenörer.