• Vi är en fristående massivträhusleverantör som bygger efter dina behov

  Med stora intryck & små avtryck

 • Vi bygger miljövänliga och hållbara hus

  Med stora intryck & små avtryck

 • med hälsosam boendemiljö

  stora intryck & små avtryck

 • och egen rationell byggprocess!

  stora intryck & små avtryck

 • Vi leder byggnationen från början till slut

  Vi ritar, projekterar och projektleder

 • Hus med giftfria och miljövänliga byggmaterial

  För hus att leva länge i

 • Vi bygger bara hus av massivt trä

  Det enda förnyelsebara byggmaterialet

 • Vi minimerar plaster och kemikalier!

  För en hälsosam boendemiljö

 • Vi tar ansvar hela vägen

  Och för framtiden

 • Vi tar ansvar!

  För framtiden

Hållbara hus med stora intryck och små avtryck

Massiva trähus – vår passion

Massiva Trähus startades för att vi ville bygga miljövänliga och hållbara hus som inte tär på jordens resurser. Eftersom trä är klimatneutralt och det enda förnyelsebara byggmaterialet bestämde vi oss; vi bygger bara i trä. Vi fascineras av välbevarade träbyggnader och får ofta uppleva hur deras fina egenskaper finns kvar flera hundra år efter uppförandet. I våra nya hus idag vill vi behålla och framhäva känslan av massivt trä och kombinera den med nytänkande och traditionellt byggande – för framtiden.

Vad gör Massiva Trähus?

Vi ritar och projekterar hus i massivt trä som är miljövänliga och hälsosamma att leva i. Tillsammans med noga utvalda samarbetspartners kan vi stolt erbjuda unika och anpassade bostäder med fokus på miljö och hälsa. Pga ökad efterfrågan kan vi inte längre erbjuda byggnation med egen personal men vi tar ansvar för hela uppförandet genom att projektleda lokala entreprenörer och kan på detta sättet säkra kvalitén genom hela processen från bygglov till besiktning.

Vad är ett hållbart hus?

Miljöförstöringen stoppas inte enbart genom att använda mer isolering för att minska husens energiförbrukning. Många tror att lågenergihus automatiskt är miljövänliga men vi behöver ta hänsyn till fler aspekter förutom energi när vi ska ta ställning till om ett hus är hållbart och miljövänligt. För att våga hävda att våra massiva trähus är hållbara använder vi metoder och material som samspelar väl med människa och miljö. Vi använder naturmaterial med lång livslängd och robusthet och vi tar hänsyn till underhållsbehov, inomhusklimat, hälsa och livskvalitet, även för framtida generationer. Det är det långsiktigt hållbara och ansvarsfulla sättet att bygga ett miljövänligt och hållbart hus på, för framtiden.

Vårt sunda huskoncept

Vi vill bidra till att de miljövänliga hus vi levererar även är bra för hälsa och välbefinnande. Vi vill också kombinera våra mål med bästa tänkbara genomförande av egna hantverkare. Vårt koncept bygger på följande tre delar:

MILJÖVÄNLIGA HUS

 • Vi arbetar enligt konceptet vagga till vagga och gör en miljökonsekvens- och livscykelanalys som grund för våra hus.
 • Vi använder miljövänliga och klimatneutrala material och resurser.
 • Vi minimera energianvändningen i produktionen, och använder förnybara lågenergimaterial.
 • Vi bygger energieffektivt med välisolerade klimatskal, energieffektiv design och eleffektiv utrustning.
 • Vi använder förnybara klimatneutrala energikällor till värme, varmvatten och el.

HÄLSOSAM BOENDEMILJÖ

 • Våra hus tillverkas med konsekvent giftfria, sunda och miljövänliga byggmaterial och ytbehandlingar.
 • Vi optimerar den relativa luftfuktigheten inomhus: med fuktbuffrande material, konstruktioner som andas och behovsanpassad reglerbar ventilation.
 • Vi använder robusta enkla och brukarvänliga metoder av naturlig ventilation.

RATIONELL BYGGPROCESS

 • Vi designar, projekterar och projektleder byggnationen av ditt massiva trähus med hög prefabgrad
 • Täta samarbeten från start i projekten mellan oss, arkitekten, byggherren och entreprenören garanterar ansvar hela vägen från kontraktskrivning till besiktning.
 • Kortare byggtider tack vare snabb stomresning och färdiga ytskikt på insidan. Lätt bearbetning i trä, ingen torktid och ren och trevlig byggarbetsplats utan byggdamm.

Att bygga i trä

Trä är det enda förnybara byggmaterialet. Skogens kretslopp innebär att när ett träd dör, eller när vi hugger ner ett gammalt träd, blir det plats för ett nytt träd. Så vi kan säga att skogen är en oändlig resurs – om vi sköter den väl och inte avverkar mera än vad den växer till. Genom att det finns så stora odlingar skog i Sverige har vi en enorm tillgång till trä som byggmaterial. Och även om det tar lång tid för en planta att bli ett stort träd, är den totala tillväxten supersnabb. Ett åttavåningshus som Folkhems åttavåningsträhus i Sundbyberg tar bara en minut att odla!

Att bygga i trä ger mindre utsläpp…

Trä är nästan i alla situationer ett av de bästa materialen ur miljösynvinkel. Det är ett naturmaterial och innehåller inga tillsatser eller giftiga ämnen. Samtidigt som det levande trädet producerar syre så “äter” det koldioxid via fotosyntesen. Allt byggmaterial gjort av trä lagrar kol under hela produktens livslängd och det är förnyelsebart och värmemagasinerande. Genom att använda massiva trästommar och naturmaterial med lång livslängd och robusthet i våra hus, istället för energikrävande material som tär på jordens resurser, minskas utsläppen av växthusgaser.

… och en trevlig arbetsmiljö

Trä är ett rent naturmaterial som bidrar till en bra inomhusluft bland annat genom att det verkar fuktighetsreglerande och värmemagasinernade. Vi som arbetar med trä på dagarna mår bra i rena, torra och dammfria miljöer som luktar gott. Materialet kräver inga torktider och är lätt och trevligt att bearbeta. Läs mer om våra material och hur vi bygger miljövänliga och hållbara hus.

Kontakta oss

Skicka mail till oss