Trähus är mångas förstaval

Bo i trähus

Många vill bo i trähus, visar en undersökning från Sveriges Träbyggnadskansli. Undersökningen skickar en tydlig signal till byggbranschen: bygg mer i trä

Läs mer på woodnet.se