Statlig strategi ska främja träbyggande

Vi kan inte i en statlig utredning föreslå att all nybyggnation ska ske med trä, men vi kan säga att trä är mer klimatsmart än betong och cement, det finns det belägg för, säger Anders Wijkman. – Det är så nära vi kan komma till att säga ”bygg så mycket som möjligt i trä”.

Han hänvisar till två rapporter som fått finansiering av bland annat SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Den första släpptes i början av 2015 och utgår ifrån bostadshuset Blå Jungfrun i Stockholm, den andra släpptes i juni 2016 och utgår ifrån bostadshuset Strandparken i Sundbyberg.

Läs hela artikeln här