Naturliga hus

Naturliga hus

Villa Billström, Styrsö

Efterfrågan på naturliga hus byggda i naturmaterial och med gammal teknik ökar.  Även intresset för byggnadsvård ökar och gamla trähus har blivit mer populära. Vi på Massiva Trähus arbetar hårt på att utveckla nyproducerade hållbara hus och välkomnar denna naturliga hustrend. Det är det långsiktigt hållbara och ansvarsfulla sättet att bygga hus på, för framtiden.

Läs artikeln trenden med miljövänliga hus i Affärsvärlden